Græsk redningspakke positiv for guld og sølv

Skrevet af den 24/10/2011 i Økonomi - 11 kommentarer

På trods af uenighederne mellem især Tyskland og Frankrig, ser det ud til, at der kommer en hjælpepakke til Grækenland onsdag, når politikerne mødes igen i Bruxelles. Der er ingen tvivl om, at der er gnidninger mellem Merkel og Sarkozy, om hvem der skal trække det største læs, og hvilke grupperinger der skal rammes i særlig grad af en sådan pakke. Hjælpepakken kommer til at indeholde særligt to elementer: en restrukturering af gælden og yderligere likviditet til at stimulere den middelalderlige græske .

Grækenlands er på 2.600 milliarder kroner

Den græske stat vil aldrig være i stand til at betale de mange penge tilbage. Det har de selv og resten af EU’s politikere vist i over et år nu. Dette absurte politiske cirkus har tjent det ene formål, at udskyde problemerne, så Grækenland kunne få lov at gå bankerot under ordnede forhold. Tag ikke fejl: Grækenland er bankerot og har været det i lang tid nu. Når en stat ikke kan betale regningerne, så er den definitivt bankerot. Det er dog tvivlsomt, om politikerne nogensinde indrømmer dette faktum. Det gælder nu for dem, at begrænse sygdommen og smitten til andre lande i Middelhavsregionen.

Vil andre lande forlange samme vilkår?

Der spekuleres i, at Grækenlands gæld skal restruktureres for mellem 50 og 60%. Det betyder med andre ord, at deres gæld halveres, og kreditorerne står til at tabe et tilsvarende beløb. Havde Grækenland stået udenfor , ville de kunne have devalueret deres drachma 50% over natten, og problemerne ville have været isolerede til kreditorerne og den græske befolkning. Et medlemsskab er EMU medfører, at de pengepolitiske instrumenter er begrænsede, hvilket er akilleshælen i enhver monetær union. At Grækenland ikke allerede har fratrådt må skyldes, at ingen får lov at bryde pagten uden vidtomrækkende konsekvenser, når man først er blevet medlem af “det gode selskab”.

Diskussionen i Bruxelles går nu på, hvem der skal tage de største “hair cuts”: bankerne eller skatteyderne. Vælger man at lægge byrden over på bankerne, vil det være mere et statement end noget andet. Bankerne er ikke populære i disse “Occupy Wall Street” tider. I sidste ende vil det dog være skatteborgerne i EU der kommer til at betale for bankernes konkurser eller igennem deres forhøjede omkostninger.

Lykkes det Grækenland at få en “rabat” på 50%, kan det give andre lande med gældsproblemer, såsom Portugal, Spanien og i særdeleshed den slemme dreng i klassen, Italien, incitament til at forlange samme vilkår. Disse lande ved, at de sidder med et stærkt kort på hånden. Det er stærkt tvivlsomt, om Eurozonen vil kunne absorbere flere kontrollerede bankerotter i Italiens størrelsesorden, så dette kan være en af grundene til, at politikerne har udskudt en løsning gang på gang.

Forventninger sat højt

Aktiemarkederne er steget solidt de sidste uger samtidig med at guld og sølv er faldet, angiveligt på grund af en forøget risiko hos investorerne. Dette er sket i forventning om, at der nås en bred aftale om en hjælpepakke (eller måske nærmere en redningspakke) af hidtil usete dimensioner. Merkel har da også været ude og forsikre markederne om, at aftalen bliver stor. IMF har ligeledes udtalt, at de står klar til at bistå med både rådgivning og likviditet, EU har tidligere bejlet til Kina, ligesom USA’s finansminister Geithner har meldt sig i koret af tilhængere. Forventningerne er dermed enorme forud for onsdag. Det virker til, at investorerne har indpriset en løsning på hele gældsproblematikken. Bliver markedet derimod skuffet, vil det give nogle triste dage på de finansielle markeder, og den sure stemning fra august vil fortsætte. Men kommer der en pakke i overensstemmelse med forventningerne, kan det sætte skub i alle aktivklasser, og i særdeleshed guld og sølv, der har været voldsomt under pres siden d. 22 september. Vi er optimistiske i den retning.

Europæisk QE3

Kommer verdens politimand, USA, eller den rige onkel, Kina, eurosamarbejdet til undsætning, kan det efter vores overbevisning, give samme effekt på markederne som de i USA. Den umiddelbare effekt vil være en styrkelse af euroen overfor USD, men efterfølgende vil EU og USA genoptage deres “race to the bottom” devalueringer af deres valutaer.

Vi har set en positiv korrelation mellem ædelmetaller og EUR de seneste måneder, hvilket mest af alt hænger sammen med, at EUR og USD bevæger sig modsat af hinanden i disse usikre tider. Eftersom råvarer og ædelmetaller opgøres i amerikanske dollars, falder disse alt andet lige, når valutaen stiger. Derfor vil en styrkelse af euroen ovenpå en tilfredsstillende redningspakke sparke fut i ædelmetallerne.

Kortsigtet og langsigtet effekt af redningspakke

Jo større pakken er desto større vil stigningerne i guldprisen og sølvprisen blive. Det skyldes en kortsigtet og en langsigtet effekt. Den kortsigtede følger af, at risikoen i Eurozonen formindskes, hvilket sender EUR/USD i vejret. En umiddelbar reduktion af risiko vil naturligvis i sig selv lægge pres på sikre havne aktiver, men valutaeffekten vil overgå risikoeffekten. Rationelle investorer vil være i stand til at se igennem “sløret af ignorance” og gøre sig klart, at de fundamentale problemer i den vestlige økonomi er uændrede. En redningspakke vil kun sætte et plaster på den døende patient. De grundliggende strukturelle problemer løses ikke ved at tilføre mere likviditet i EFSF fonden – kun på overfladen.

Den langsigtede effekt vil koncentrere sig om det øgede likviditet og de yderligere lempelser i pengepolitikken. Det vil i sig selv få investorer til at søge mod aktiver der kan bibevare formuer i inflationære økonomiske miljøer.

Det er vores forventning, at politikerne finder en “løsning” onsdag, og at redningspakken bliver omfattende. Perioden med anstændig er forbi, og tilbage står seddelpressen som det eneste værktøj tilbage i skuffen. Problemerne vil ikke forsvinde, men blive udskudt endnu en gang. Grækenland vil ultimativt træde ud af euroen og det politiske EMU samarbejde vil falde sammen.

Om forfatteren

Jesper startede Sølvinvestor i februar 2011 og står for den daglige vedlige-holdelse af hjemmesiden. Jesper studerer nationaløkonomi med særligt fokus på makroøkonomi og finansiering, og interessen ligger specielt på ædelmetallers rolle i verdensøkonomien i dag og i årene fremover. Læs vores vision.

11 kommentarer den "Græsk redningspakke positiv for guld og sølv"

 1. Rene Cohrt 25/10/2011 kl. 09:34 Svar

  Nok en pengepakke øger den fiduciære pengemasse og løser på sigt ingen problemer, men forværrer dem..

  Løsningen bliver en tvungen, frembragt ved en katastrofe og slutter med tredje verdenskrig.

 2. delta991 25/10/2011 kl. 10:42 Svar

  En “haircut” på 50% halvere ikke gælden som du skriver.Den reele rabat er lidt over 10%.
  Og det fordi.
  Samlet græske gæld er 360mia Euro.
  Gæld som kan ikke “haircutes”
  60mia Euro som ECB ejer i græske statsobligationer.
  65mia Euro som trojka-IMF har lånet til GR
  80mia Euro i græske statsobligationer som er udløbet efter 2010

  Dvs 205 mia Euro kan ikke røres-haircutes.

  Fra de resterende 160 mia Euro ca 50% ejes af græske banker og pensions selskaber.

  Den reele haircut på 50% er på de 80mia Euro som udenlandske (primært Franske) banker ejer.
  Det giver en rabat på ca 40mia Euro, eller lidt over 10% af den samlet gæld.

  • admin 25/10/2011 kl. 22:06 Svar

   Det er lidt svært at kommentere på dine udregninger. Har du ikke en kilde til dem?

  • Keld J. 26/10/2011 kl. 09:23 Svar

   Tja, da illusionen om en fri verden vel stadig skal vaere der, saa kan man vel stadig argumentere at alle de punkter du mener ikke can cuttes – alligevel godt kan cuttes.
   ECB kunne for eksempel ogsaa acceptere en 50% reduktion af deres 60 mia EUR.

 3. delta991 26/10/2011 kl. 11:29 Svar

  Ingen kender de excakte tal og % af den haircut! men,
  Der findes offentlig gæld til de offentlige som kan ikke røres juridisk.
  Og der findes offentlig gæld til private som kan haircuttes.
  At ECB kan og vil acceptere en reduktion på 50% (jeg tvivler) kan ikke udelukkes, men der er idioti at tror at et “haircut” på 50% kan reducere den græske gæld fra 160% BNP til 80% BNP.
  Moodys, i øvrigt, menner at den samlede gevinst for GR (edfter 50% haircut) er 20mia!!!!, da der skal lånes “extra” ca 60 mia til at gen-kapitalisere de græske banker.

  • admin 26/10/2011 kl. 11:43 Svar

   Igen, så ved jeg ikke hvor du har tallene fra, men EPN skriver, at et 50% hair cut vil nedskrive gælden på græske statsobligationer med 102,5 mia. euro: http://bit.ly/th7JuG

 4. delta991 26/10/2011 kl. 12:00 Svar

  Prøv og læs igen den artikel fra EPN som du har lige postet 🙂
  –>Grækenlands statsgæld alt andet lige vil blive reduceret med -<<102,5 mia. euro.<–

  Men da den græske statskasse efterfølgende vil blive nødt til at træde til og rekapitalisere en lang række nationale banker, pensionsfonde og forsikringsselskaber, som ikke er tilstrækkeligt stærke til at opsuge tabet selv, vil netto-effekten nærmere være en reduktion af statsgælden i størrelsesorden –<65-70 mia.<— euro.

  Besparelse-reduktion er på 40mia(lov) til 65-70mia (high) og det er LANGTFRA de 50% af de 360mia(180 mia) som du giver indtryk for 🙂

  • admin 26/10/2011 kl. 12:19 Svar

   Tallet 102,5 mia er et faktum, hvorimod en rekapitalisering fra statens side er rent hypotetisk og bygger på at de store finansielle institutioner ikke kan absorbere tabet. Jeg siger ikke dine udregninger er forkerte, men det kunne bare være rart med en kilde så vi alle kunne vurdere beløbene.

 5. delta991 26/10/2011 kl. 12:28 Svar

  102,5 mia er IKKE et faktum, det er hypotetisk, da INGEN kender aftalen!!!!
  Lige som mine tal som jeg har fra græske aviser er hypotetiske.
  Men det er IDIOTI at påstår at et haircut på 50% kan halvere den græske gæld.

  • admin 26/10/2011 kl. 12:36 Svar

   Givet 50% hair cut så er det et faktum jo, og det er jo netop den præmisse jeg opstiller i artiklen. Bor du i Grækenland?

 6. FD 26/10/2011 kl. 15:29 Svar

  Der er noget om det han siger. Jeg læste om det for noget tid siden. Man kan ikke lave haircut på IMF’s udlån f.eks. De står først i rækken for at få penge tilbage. Et haircut skal være noget i stil med 90-100% for at hjælpe Grækenland. Det vil sige at bankerne reelt mister alt, og ikke 21% eller 50-60% eller hvad der nu er blevet snakket om. Men tallene, og artiklerne har jeg ikke tid til at finde lige nu.

Skriv en kommentar