Store prisudsving på guld og sølv markederne

Skrevet af den 19/10/2011 i Analyse - 2 kommentarer

Før man begynder at investere i og sølv, er det vigtigt at indse, at priserne på og sølv er meget volatile. Kan man ikke håndtere de store udsving hverken psykisk eller økonomisk, bør man holde sig langt væk fra markederne. Det er ikke utænkeligt, at sølv kan falde 10% den ene dag og stige tilsvarende den anden.

vs. spekulation

Der er dog forskel på at investere i papirkontrakter og investere i fysisk guld og sølv. Gearer man papirkontrakter, udsætter man sig selv for unødvendige risici i disse . Køber man derimod fysiske ædelmetaller med henblik på at bibevare sin købekraft i mange år fremover, bliver risikoen markant formindsket. Falder spotprisen, vil fysiske investorer stadig have deres stakke af guld og sølv i pengeskabet. Det er først når man realiserer et tab, at man har tabt penge.

Hvorfor er de så volatile?

Det har længe undret eksperter og økonomer, hvorfor markederne for ædelmetaller er så volatile. Guld er knap så volatilt pga. metallets traditionelle sikker-havn status, men sølv er en af de mest volatile “” der findes. På almindelige handelsdage ligger sølv enten helt i top eller som bundskraber på listen over råvarer og ædelmetaller.

For at et fysisk aktiv er risikofyldt og dermed giver anledning til store udsving, kræves det, at der er stor usikkerhed i markedet om produktion, kvalitet, udbud/efterspørgsel og om levering i fremtiden. Volatilitet (risiko) er et udtryk for usikkerhed og manglende information i et marked. Ser man eksempelvis på en råvare såsom korn, er der mange faktorer der påvirker prisskabelsen på futures markedet. En dårlig høst hos en stor korneksportør, tørke, sygdomme osv. har indvirkning på, hvor stort udbuddet af korn bliver det givne år. Dermed kan pludselige nyheder i markedet have markante udsving.

Stabilt udbud

Hos ædelmetaller forholder det sig helt anderledes. Produktionen af de to ædelmetaller er stabilt år efter år sammenlignet med andre råvarer. Der er naturligvis betydelige risici i hvert enkelt , men den globale aggregerede produktion er stabil. Silver Institute opgør produktionen af sølv siden 2001. Her ses det, at “Mine Production” er steget i et roligt tempo de seneste 10 år. Intet på udbudsiden kan retfærdiggøre risikoen i markedet, og man kan derfor med nogenlunde sikkerhed sige, at det ikke er det fysiske marked, der skaber fluktuationerne.

Selvopfyldende forventninger?

En af vores forklaringer på udsvingene er, at det efterhånden er blevet indprentet i investorernes hoveder, at markederne er risikofyldte. Det er form for “normalcy bias”, hvor de ikke tænker over hvorfor det rent faktisk forholder sig sådan, men sådan har det jo altid været. Forventer investorerne, at et marked et volatilt, så handler de ud fra dette. Det kan med andre ord skabe selvopfyldende forventninger.

Det har yderligere den effekt, at flere og flere spekulanter tiltrækkes af markedet, fordi der er mulighed for en hurtig gevinst. Day tradere lever af at handle på spekulative markeder, og en øget tilgang af disse handlere, vil i sig selv forstærke de kortsigtede udsving.

Flere investeringsmuligheder

Det brede udvalg af derivater de seneste år, har ligeledes bidraget til store udsving. Der spekuleres blandt eksperter i, hvor mange papirkontrakter der eksisterer for hver fysisk enhed. Nogle mener, at forholdet er helt op til 500:1, mens andre er mere beskedne. Jeff Christian fra CPM Group udtalte ved en høring i marts 2010, at der eksisterer 100 ounce sølv i papirkontrakter for hver 1 ounce fysisk sølv, og dette estimat lyder plausibelt for os.

Papirkontrakter benyttes primært til at hedge fysiske positioner, samt at spekulere i kortsigtede stigninger eller fald i spotprisen. Fysiske positioner tjener et andet forhold, der handler om at beskytte sin formue og købekraft imod inflation på lang sigt. Dermed skabes der en bias mod kortsigtseffekter på markedet, da der et overtal af papirkontrakter, hvilket får markederne til at agere ud fra tekniske parametre fremfor de fundamentale forhold. Der vil dog være en tendens til, at denne bias flader ud desto længere tid der går. Man kender det fra, når man kører bil: kigger man få meter frem bliver kørslen slingrende. Hvis man derimod fokuserer længere fremme, vil kursen blive mere stabil.

Lille marked, store penge

Jo mindre et marked er desto lettere er det at påvirke i den ene eller anden retning. Det globale guldmarked er relativt større end sølvmarkedet, hvilket også er med til at forklare forskellen på volatiliteten i de to metaller. Beslutter en stor aktør at sælge en masse sølvkontrakter i markedet på én gang, vil det ud tvivl have en effekt. På de fleste markeder gælder reglen om asymmetriske effekter, dvs. markedet reagerer voldsommere på negative informationer end positive. Det er bestemt også tilfældet på sølvmarkedet. Ses på en graf, er det tydeligt, at nedadgående korrektioner går betydeligt hurtigere og er mere voldsommere end opadgående (eksempelvis 1. maj og 22. september 2011). Tyngdekraften virker bestemt også på de finansielle markeder. Et populært udtryk er, at “markedet tager trappen op og elevatoren ned”.

Et massivt dump af en stor bank eller hedgefond, kan sætte en masse afledte effekter i gang på vej ned. De fleste spekulanter har sat stop-loss niveauer for at begrænse et eventuelt tab, og disse ordrer bliver fuldført når spotprisen falder igennem kritiske tekniske niveauer. Det er aktørerne naturligvis klar over, og søger at ramme disse “breaking points” for at maksimere deres profit, når de skal dække deres korte positioner.

Håb om fremtiden

CFTC (Commodity Futures Trading Commission), der regulerer futures markedet, vedtog igår tirsdag d. 19. oktober, øgede “position limits” på forskellige råvarer og ædelmetaller. Det burde alt andet lige begrænse slagkraften af de store spekulative aktører på sølvmarkedet. Der vil dog gå en rum tid før disse limits er fuldt implementerede, og i mellemtiden vil udsvingene fortsætte med at være voldsomme, med dertilhørende nervøsitet hos investorerne på disse markeder.

Om forfatteren

Jesper startede Sølvinvestor i februar 2011 og står for den daglige vedlige-holdelse af hjemmesiden. Jesper studerer nationaløkonomi med særligt fokus på makroøkonomi og finansiering, og interessen ligger specielt på ædelmetallers rolle i verdensøkonomien i dag og i årene fremover. Læs vores vision.

2 kommentarer den "Store prisudsving på guld og sølv markederne"

 1. PMPirate 20/10/2011 kl. 04:03 Svar

  En god forklaring på, hvorfor der er så store udsving i priserne. For sølv er det ikke usædvanligt, men for guld er der nok en del der undrer sig over de store udsving. Men her må man huske på, at det er priserne på papir-sølv og -guld der er så volatile.

  De store udsving, og især de store prisfald vi har set den seneste måned, kan måske give nogle der endnu ikke kender dette marked så godt mavepine.

  Men for os der investerer langsigtet i fysiske metaller er det ikke noget problem med kortvarige voldsomme udsving. Selv efter de seneste prisfald på papirmarkedet er priserne stadig højere end de var for et år siden, og jeg tror priserne om et år vil være endnu højere. De lave priser lige nu er en chance for at købe billigt.

  For dem, som har fået mavepine over de prisfald vi har set den seneste måned, vil jeg give følgende råd: Check din stak af metaller. Du har (forhåbentligt) stadig lige så meget af dem, som du har købt. Så du har ikke tabt noget, medmindre du har været dum nok til at sælge til den nuværende lave pris.

  Uanset priserne i papir-markedet, er de faktorer, som på længere sigt bestemmer udbud og efterspørgsel (og dermed prisen) stort set uændrede.

  • admin 20/10/2011 kl. 09:53 Svar

   Du har fat i en vigtig pointe mht. guld og mavepine, hvilket også kan forklare, hvorfor visse aktører på markedet har incitament til at skabe usikkerhed og dermed afskrække investorer fra at købe guld og sølv.

Skriv en kommentar