Giver korrektionen i råvarer og ædelmetaller grønt lys for QE3

Skrevet af den 12/05/2011 i Økonomi - 0 kommentarer

Vi ser det meget sandsynligt, at den seneste tids korrektioner i og ædelmetaller vil bane vejen for Bernankes tredje runde af . Federal Reserve ville have haft meget svært ved legitimere flere opkøb hvis det stod klart for befolkningen, at USAs økonomi var i en tilstand af svag dollar og høj . Ingen kan ignorere opkøbsprogrammernes betydning for inflationen og dollaren.

Lettere at gennemføre QE3 i befolkningen

Nu hvor dollaren midlertidig er styrket og råvarer og ædelmetaller over en bred kam er svækket, vil det være nemmere at føre QE3 igennem. Både politikere og befolkningen vil være mere modtagelige over yderligere opadgående prispres, nu hvor priserne er faldet tilbage. Samtidig viser de økonomiske nøgletal, at den amerikanske økonomi stadig er i store problemer med stor arbejdsløshed (når medierne kan juble over 50.000 nye jobs i McDonald’s, så er den helt gal!), rekord antal på “food stamps”, forbrugertilliden er i bund osv.

Jobsituationen i USA kan ligeledes sparke gang i diskussionen om behovet for endnu en stimuli pakke fra Federal Reserve. Fed står overfor på den ene side at begrænse inflation og på den anden side at øge beskæftigelsen. Det er modsætninger der i normal teori ikke kan ske på samme tid. Mere beskæftigelse vil alt andet lige føre til et forøget prispres igennem højere lønninger og flere penge i cirkulation og dermed højere fødevare og energipriser. Fed’s mandat adskiller sig dog markant fra ECB’s ved at have fokus på beskæftigelse og ikke inflation. Så længe inflationen holdes i snor, har Federal Reserve mulighed for at benytte kvantitative lempelser til at stimulere efterspørgslen i det amerikanske samfund.

Vi tror dog, at Bernanke skal skynde sig at annoncere en sådant tiltag hvis de overvejer det, da de lave og råvarepriser er kortvarige, ligesom dollarens “dead cat bounce” har korte udsigter. Hvad vi ser nu er blot et lille bump på vejen imod generelt højere priser og en svækket amerikansk dollar. Vi ser dette som en “sund” korrektion, som ikke har ødelagt hverken de tekniske eller fundamentale forhold for råvarer eller ædelmetaller. Så snart QE3 bliver annonceret vil guld og sølv fortsætte deres himmelflugt, som metallerne gjorde det i september 2010 efter QE2, som ses af ovenstående graf.

Hjælp til at reducere udsvingene i guld og sølv

Dem der er trætte af at se sølv flukturere så voldsomt, bør overveje at købe fysisk sølv. Selv almindelige investorer kan gøre en forskel her. Det er ligesom at tage legetøj fra børn – det sætter en stopper for larmen. Hver gang man køber sølv tager det legetøjet fra de store banker. For hver ounce fysisk sølv, eksisterer der 100 ounce papirkontrakter, så ved at købe fysisk ædelmetal, begrænser man arsenalet hos banker og hedgefonde med 100 gange investeringen, og dermed også volatiliteten. Det har yderligere den virkning, at når der engang falder ro på markedet igen, og folk indser hvor lidt fysisk sølv der reelt er tilbage, så vil sølvet stige på baggrund af fundamentalerne og ikke fordi spekulatører har drevet prisen op.

Om forfatteren

Jesper startede Sølvinvestor i februar 2011 og står for den daglige vedlige-holdelse af hjemmesiden. Jesper studerer nationaløkonomi med særligt fokus på makroøkonomi og finansiering, og interessen ligger specielt på ædelmetallers rolle i verdensøkonomien i dag og i årene fremover. Læs vores vision.

Skriv en kommentar