Forskel på spot priser og fysiske sølv priser

Skrevet af den 18/04/2011 i Fakta, Sølv priser, Sølvpriser - Kommentarer lukket til Forskel på spot priser og fysiske sølv priser

Den sølvpris og man kender fra grafer, artikler og analyser, og den vi som regel henviser til her på hjemmesiden, er alt overvejende det man kalder spotprisen. Spotprisen er den pris som er gældende i dette øjeblik, og er en middelværdi mellem en udbudspris (“ask price” på engelsk, dvs. det sælgere er villige til at sælge til) og købspris (“bid price”, dvs. det køberne byder) på nuværende tidspunkt.

Spotprisen

Spotprisen på råvarer og ædelmetaller bestemmes på future markedet og adskiller sig dermed fra aktier, hvor spotprisen bestemmes ud fra andre kriterier. Futures prisen udregnes ud fra forskellige faktorer og omkostninger, som kun forekommer når der er tale om fysiske (håndgribelige) aktiver i modsætning til papirkontrakter. Forskellen mellem spotprisen og forwardprisen (eksempelvis to måneder frem) afspejler dermed, omkostningerne ved at opbevare det fysiske aktiv i perioden.

Du kan altid finde spotprisen på ædelmetaller i højre side af hjemmesiden eller i grafsektionen.

Forskellen mellem en og forwardpris på en aktie er udelukkende bestemt af renten og evt. udbytte i perioden. For råvarer og ædelmetaller er de primære omkostninger: opbevaringsomkostninger og “convenience yield“, der beskriver hvor meget ejeren lægger vægt på, at være i besiddelse af det nu, i forhold til næste periode. Begge omkostninger afhænger meget af, hvilket aktiv der handles. Råvarer der forgår (rådner, ruster osv.) hurtigere end ædelmetaller, eksempelvis appelsiner, har større omkostninger ved fysisk opbevaring, mens råvarer der er sæsonbetonede vil have en høj convenience yield. Som udgangspunkt kan man sige, at både guld og sølv (men også palladium og platin) har lave omkostninger, da de produceres i et meget stabilt udbud og forgår ikke.

Den fysiske pris

Ved den fysiske pris, menes prisen på mønter og barrer til investeringformål. Prisen på en guldmønt eller sølvmønt bestemmes som udgangspunkt af spotprisen. Men i prisformlen lægges andre omkostninger ovenpå, så man i sidste ende havner på en pris et godt stykke over spotprisen. I hvert trin i værdikæden lægges en lille omkostning oveni spotprisen. Man kan danne sig et overblik over den fysiske pris ved at besøge forskellige forhandlere eller lave en sammenligning på ebay. Denne side sammenligner prisen på ebay med det kunstige futuresmarked.

Det er ikke unormalt, at der er en 20% premium over spot på en sølvmønt, endda eksklusiv moms. I lande der pålægger moms på investeringssølv, som eksempelvis Danmark, vil præmien være meget høj. I Tyskland hvor der kun er 7% moms på sølvmønter er det dog mere overskueligt. Ses bort fra moms, vil den fysiske pris være bestemt af produktionsomkostninger, avance til producent og forhandlere, numismatisk værdi (samlerværdi) eller oplagstal. Alle disse faktorer bidrager i større eller mindre grad til slutprisen. En støbt 1 kg sølvbarre købt direkte fra en producent, vil ikke besidde de store omkostninger, hvorimod en lille officiel sølvmønt i begrænset oplag, vil pådrage sig en høj procentvis premium over spot.

Det er dermed ikke sagt, at investering i mønter og barrer med høje præmier er en dårlig investering – tværtimod. Alle er klar over omkostningerne forbundet med disse investeringsobjekter, og den samlede pris er derfor også bestemt ud fra dette faktum. Det er ikke sådan, at sølvmønten mister værdi i det øjeblik du holder den i hånden (ligesom biler). Præmien vil altid være en essentiel del af den samlede pris, da man ikke kan producere en tilsvarende mønt, til en lavere pris.

Om forfatteren

Jesper startede Sølvinvestor i februar 2011 og står for den daglige vedlige-holdelse af hjemmesiden. Jesper studerer nationaløkonomi med særligt fokus på makroøkonomi og finansiering, og interessen ligger specielt på ædelmetallers rolle i verdensøkonomien i dag og i årene fremover. Læs vores vision.

Der er lukket for kommentarer.