Hvorfor 5000 dollar guld er lavt sat

Skrevet af den 09/03/2011 i Analyse - 0 kommentarer

De typiske ”drivere” for og er usikkerhed i verdensøkonomien, inflationshedge, udbud-efterspørgsel ubalancer og nye investeringsværktøjer. Som alle der har fulgt med på siden ved, er disse faktorer særdeles bullish for priserne lige nu og vil fortsætte med at være det i lang tid fremover. De fleste investorer glemmer dog at inddrage de store finansielle institutioners (pensionskasser, hedgefonde, banker osv.) potentielle indvirkning på ædelmetalpriser. Hvad ville der ske, hvis disse store pengetanke for alvor begyndte at investere i guld og sølv?

Globale aktiver for 31.100 milliarder dollars

Det estimeres, at globale pensionsaktiver udgør USD31,1 trillioner (trillion er med 12 nuller!), hvilket er mere end dobbelt så meget, som det årlige BNP i USA på omkring USD15 trillioner. Et fåtal af disse midler er investeret i guld og sølv. I gennemsnit holder hver fond 0,15 pct. af aktiverne i guld, og yderligere 0,15 pct. i mineaktier. Samlet altså blot 3 promille er eksponeret mod guld.

Ubetydelige 3 pct. af de samlede aktiver bliver normalt investeret i og af dem kun 5 pct. i guld. I halvfjerdserne og firserne var der langt større fokus på guld som , og de daværende investeringsfonde var langt stærkere eksponeret mod ædelmetaller. Det var også i disse år at guld og sølv nåede rekordhøjder. Tiderne var anderledes dengang, men vi tror, at verdensøkonomien bevæger sig i samme retning i dag, da de makroøkonomiske fundamentaler minder om hinanden. Derfor er det blot et spørgsmål om tid, før vi vil se samme prisudvikling som for 30-40 år siden. Lad os illustrere de potentielle prisstigninger med nogle taleksempler:

Hvad ville der ske hvis fondene pludselig indså hvor syg verdensøkonomien er, og derfor fordoblede deres guldportefølje til 0,6 pct. (USD93,3mia)?

På trods af en fordobling, ville der stadig være tale om relativt små tal sammenlignet med andre aktiver. For at se på effekten, sammenligner vi med den største ETF (investeringsfond) i guld: GLD.

Denne har totale aktiver for USD55,2mia, dvs. næsten halv så meget som de USD93,3mia. Sammenlignes med den største sølv ETF, SLV, som blot har en værdi på USD9,3mia., ses det, at fondenes nye opkøb ville være 10 gange større end SLVHvis alle pengene strømmede ind i sølv ville prisen stige, alt andet lige, stige til over USD300 per ounce.

Den samlede værdi af guldproducenter er USD234mia, så nye investeringer ville udgøre en 40 pct. stigning, hvilket svarer til omkring USD2.000 per ounce guld. Dette er det mest konservative scenarie, som antager at verdensøkonomien stadig er i nogenlunde stand.

Hvad hvis verdenssituationen blev stærkt forværret og fondene besluttede at investere 5 pct. af deres samlede aktiver i guld, for at redde investorerne fra at blive ruineret?

Det ville betyde hele USD1,5T i nye opkøb i guldsektoren, og ville få ædelmetalpriserne til at tage en himmelflugt! I dette tilfælde ville USD5.000 per ounce guld være lavt sat. Dette ville kickstarte den største velfærdsoverførsel i historien. Alle der havde søgt tilflugt i guld og sølv på forhånd, vil blive belønnet kongeligt, og dem som troede at verdensøkonomien var i fineste orden, vil se deres pensioner, friværdi og opsparing blive udhulet i en grad aldrig oplevet før.

Ingen guld- eller sølvboble

Til alle der tror at guld og sølv er i en der har toppet – se blot på realiteterne. Så længe de finansielle institutioner ikke har investeret i ædelmetaller er vi langt fra en boble. Vi vil kunne kende en boble når alle snakker om at investere i guld, som var det ”det nye sort”. Men der er lang vej endnu. Hvor mange kender du som har investeret i guld og sølv?

Hvis vi skal pege på en boble, så se hvad fondene er stærkt eksponeret mod. Alle snakker om at aktierne er steget siden marts 2009, og vi endelig er kommet igennem krisen. Warren Buffet har engang udtalt, at hvis man vil blive rig på at investere, skal man altid gå imod strømmen. Boblen i obligationer, , ejendomsinvesteringer og andre derivater vil sprænge lang tid før vi ser råvarer og ædelmetaller toppe.

Om forfatteren

Jesper startede Sølvinvestor i februar 2011 og står for den daglige vedlige-holdelse af hjemmesiden. Jesper studerer nationaløkonomi med særligt fokus på makroøkonomi og finansiering, og interessen ligger specielt på ædelmetallers rolle i verdensøkonomien i dag og i årene fremover. Læs vores vision.

Skriv en kommentar