Prisen på tin

Nedenfor ses udviklingen i tinprisen i den seneste måned samt de seneste 5 år. Prisen er i dollars per kilo.

Sidste måned Seneste 5 år