Prisen på nikkel

Nedenfor ses udviklingen i nikkelprisen i den seneste måned samt de seneste 5 år. Prisen er i dollars per kilo.

Sidste måned Seneste 5 år