Problemet med valutakrige

Skrevet af den 19/12/2012 i Krisetid, Valutakrig - 0 kommentarer

Ordet “” er kommet på manges læber det seneste stykke tid. Det er dog ikke et nyt ord blandt politikere og økonomer. I 2010 udtalte Brasiliens finansminister, at en globalt var brudt ud. Udtrykket kom for alvor i befolkningernes bevidsthed efter Jim Rickards bestseller bog “Currency Wars” blev udgivet sidste år.

Hvad er en valutakrig?

Valutakrig er et andet ord for “konkurrerende devalueringer af valuta imellem lande” (“beggar-thy-neighbor policy” på eng.). Igennem lempelig (seddelpresse eller lav ) og den dertilhørende stigning i inflationen mindskes værdien af landets (valuta). Det fører til et fald i kursen overfor andre valutaer, hvilket ifølge den keynesianske økonomiske skole er godt, eftersom det styrker eksporten, da det bliver billigere for udlandet at købe landets varer. I disse urolige økonomiske tider med recession, høj arbejdsløshed og manglende tro på fremtiden er det umiddelbart et fornuftigt middel at tage i brug for centralbankerne og politikerne for at styrke økonomien.

Hvorfor opstår valutakrige?

Strategien at devaluere sin valuta virker imidlertid kun hvis handelspartnerne ikke også devaluerer deres egen valuta. De ser naturligvis samme problem i at deres egen valuta er blevet dyrere i forhold til de omkringliggende lande og vælger ofte selv at svække den – måske endda endnu mere. Når alle kæmper om at devaluere hurtigst for at styrke eksporten er det at valutakrige opstår.

Den amerikanske centralbank har mandat til at udstede nye penge direkte fra seddelpressen, og det er en praksis de især har ført siden de reddede bankerne i 2008-2009. Siden da har de lanceret den ene stimulus-pakke efter den anden (TARP, , ), alle med det formål at lempe pengepolitikken. Samme strategi følger Japan som har været i en deflationær spiral siden halvfemserne, og med udnævnelsen af den nye premierminister, Abe, ser det ikke ud til at få en ende. ECB har hjulpet bankerne med kapital igennem deres LTRO og OMT ordninger.

Hvad er konsekvenserne af valutakrige?

En svækket valuta betyder en formindsket for befolkningen. Økonomer og medier prøver at bilde os ind, at så længe det relative forhold mellem valutaerne er konstant (dvs. så længe landene svækker deres valutaer i samme tempi) betyder det intet. Problemet er imidlertid, at håndgribelige aktiver; råvarer, korn, sukker, olie, guld og sølv alt andet lige vil stige i værdi, da flere fiatpenge vil jagte det begrænsede udbud af knappe resurser. Dermed bliver det dyrere for forbrugerne at handle ind, fylde benzintanken op og varme huset, og fører i sidste ende til oprør, revolutioner og militære krige i fattige lande – senest under det arabiske forår og uroligheder i Afrika. Et yderligere problem ved – og konsekvens af – valutakrige er netop, at de ofte medfører andre, og værre, begivenheder. Valutakrige fører til kapitalkontrol, handelskrige og i yderste tilfælde militære konflikter.

Om forfatteren

Vi startede Sølvinvestor i februar 2011 og vores interesse ligger specielt på ædelmetallers rolle i verdensøkonomien i dag og i årene fremover. Læs vores vision.

Skriv en kommentar