Tag følelserne ud af investeringerne

Skrevet af den 28/03/2012 i Fakta - 0 kommentarer

Det værste man kan gøre som investor er, at lade følelserne herske i investerings beslutningerne. De fleste mennesker er risikoaverse, og er derfor tilbøjelige til at træffe irrationelle beslutninger når deres aktiver falder i pris, hvis de ikke har forberedt sig godt nok. Det fører i mange tilfælde til, at man sælger lavt og køber dyrt, ligesom det indebærer en masse transaktionsomkostninger og tid. Dette kan man imødegå ved relativt få tiltag.

Læg en strategi fra start og følg den

En af de bedste måder at undgå dårlige beslutninger er, at følge en strategi lige fra start. Strategien kan justeres løbende så den tager højde for skift i forskellige længeresigtede variable som har indvirkning på investeringen. Dermed undgår man at reagere kortsigtet, som ofte er irrationelt. Det er kan naturligvis tænkes, at pludselige nyheder på markedet får betydning for ens portefølje, men ofte er der bare tale om støj i den ene eller anden retning.

Det er vigtigt at skelne mellem at være investor og spekulant. En investor er langsigtet, hvorimod en spekulant handler kortsigtet på nyheder i markedet. Sølvinvestor.dk beskæftiger sig kun med og ikke spekulation.

En strategi bør bla. inkludere risikoprofil, branche og sektor, aktivformer og størrelse på investering. Læs mere om hvilke fundamentale forhold guld og sølv investorer bør tage højde for her. Vores egen strategi bygger på en projektion af guld og sølv priserne flere år ud i fremtiden.

Overvej hvordan du opbygger porteføljen

Når strategien er lagt fast, skal man overveje hvordan man rent praktisk tilføjer til porteføljen. Der findes flere forskellige måder at gøre det på, men igen handler det om ikke at lade følelserne styre processen. Overordnet ser vi to metoder: prisgennemsnit eller entry points, hvilket vi har skrevet om her. Om man følger den ene eller den anden metode eller måske en kombination af begge, handler nok primært om hvor sikker man er på markedet, samt hvor meget man lægger vægt på prisudsving.

Vælger man at købe regelmæssigt tager man følelserne fuldstændig ud af investeringen. Ved at købe for et fast beløb hver måned eller hver uge, er man ligeglad med hvordan markedet opfører sig. Nogle gange køber man på midlertidige toppe, men andre gange rammer man en bund. Til sidst ender man op med et nogenlunde gennemsnit over perioden.

Følger man disse enkelte tiltag, mener vi, at man vil være bedre rustet til at takle de store prisudsving der kan forekomme i ædelmetallerne, på en meget mere rationel måde, som i sidste ende sparer en for unødvendige omkostninger, og så man undgår at købe og sælge på dårlige tidspunkter.

Om forfatteren

Vi startede Sølvinvestor i februar 2011 og vores interesse ligger specielt på ædelmetallers rolle i verdensøkonomien i dag og i årene fremover. Læs vores vision.

Skriv en kommentar