Alle har mulighed for at investere i fysisk guld og sølv

Skrevet af den 10/12/2011 i Køb og Salg - 2 kommentarer

Man behøver ikke være ekspert for at investere i guld og sølv. Investerer man i papirkontrakter eller i mineselskaber forudsætter det naturligvis intensiv research og forståelse for finansielle instrumenter, men køber man og sølv, betales hverken udbytte eller rente, og kræver i store træk “kun”, at man er bevidst om de fundamentale forhold. Resten af artiklen er naturligvis ikke en anbefaling om køb eller salg, men udelukkende et udtryk for vores egne betragtninger.

De simpleste former for er penge

Følger man jævnligt med på Sølvinvestor.dk, har man efterhånden opbygget en solid forståelse for, hvorfor vi mener, at guld og sølv kan redde ens formue mod det kommende økonomiske kollaps, samt hvorfor ædelmetaller er den bedste investering i dette årti. En af de vigtigste årsager til dette er (hvilket vi ikke har forklaret før), at fysisk guld og sølv er simple investeringsværktøjer! Ved “simpel” menes, at der ikke kræves en økonomisk uddannelse, børshandler certifikat eller lignende – alle kan gennemskue hvordan de to aktiver er “skruet sammen”, og ved at de er værdifulde.

Du skal ikke have en speciel licens for at købe guld eller sølv. Tænk på ædelmetaller som penge, og det bliver pludselig mere overskueligt. De fleste er i stand til at spare penge op, og det er i bund og grund det samme man gør, når man investerer i fysisk guld og sølv. Men i stedet for at få tæt på 0% på sit kontante indestående, giver metallerne mulighed for langt højere afkast. Man kan diskutere, om “investering” er det rette udtryk for fysisk guld og sølv, da metallerne ikke udbetaler cash flow (udbytte/dividende). Dog opfylder de stadig til dels definitionen af en investering, da man forventer et (absolut eller relativt) afkast i fremtiden:

An asset or item that is purchased with the hope that it will generate income or appreciate in the future. In an economic sense, an investment is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future to create wealth. In finance, an investment is a monetary asset purchased with the idea that the asset will provide income in the future or appreciate and be sold at a higher price.

Så længe der er fysisk guld og sølv på markederne, har alle mulighed for at investere (spare op) i dem. Dermed ikke sagt, at alle bare skal kaste sig fluks ud i det, da det naturligvis kræver et minimum af forståelse for hvad det handler om.

Uigennemsigtige finansielle

Problemerne opstår så snart, at man ikke er i stand til konkret at sige, hvor stor tredjepartrisikoen er, eller de præcise vilkår for et specifikt aktiv. Det gør sig ofte gældende for avancerede strukturerede finansielle derivater. Hvor mange er i stand til at forklare præcist hvordan en CDS (Credit Default Swap) virker, og hvornår den kan exercises? De færreste brokere vil kunne det, hvilket blev klart efter restruktureringen af Grækenlands gæld, hvor ingen CDS’ere kunne exercises.

Uigennemsigtigheden gælder også når man investerer i aktier – også selvom der på papiret er tale om solidt drevne virksomheder. Meget få personer er i stand til at værdiansætte præcist hvad virksomheder er værd. Dermed ikke sagt, at man med lethed kan udlede hvor høj prisen på fysisk guld og sølv skal være, men i det mindste slipper man for tredjepartrisiko, samt de generelle misforståelser ved alternative komplicerede instrumenter.

Vi mener faktisk, at en af hovedårsagerne til, at verdensøkonomien har så store problemer er, at markederne ikke er i stand til at gennemskue de reelle risici ved aktiverne. Der har eksisteret en generel misforståelse af , hvor indtil videre har været stærkt undervurderet. De ekstreme scenarier har ikke været inddiskonteret i risikoprofilen, og når begivenheder såsom Lehman Brother’s kollaps forekommer, er markedet fuldstændig uforberedt. For at redde markederne fra at bryde fuldstændig sammen, har man været tvunget til at optage den store gæld vi oplever i dag, og dette kunne som sagt have været undgået, hvis derivater og risici var mere gennemsigtige.

Tilbagevenden til simple investeringer

Når (og ikke hvis) hele finanssystemet som vi kender det i dag bryder sammen, er man nødsaget til at “genstarte” systemet, og erstatte det med gennemsigtige og håndgribelige aktiver. Som det ser ud i dag, vil EU eller USA aldrig være i stand til at afbetale den massive gæld. Det skyldes, at politikerne ikke er klar til de strukturelle ændringer i samfundet der kræves, og derfor er den eneste metode, at devaluere sig vej ud problemerne.

Denne løsning virker kun i en begrænset periode, indtil investorer mister tilliden til, at de nogensinde får deres tilgodehavender tilbage, eller at købekraften af dem vil være ikke eksisterende. Når det sker, vil der være en desperat investorflugt tilbage til håndgribelige aktiver såsom ejendomme, landbrugsjord, og ikke mindst ædelmetaller. Aktiverne vil trække kapital væk fra papirinvesteringer, og deres priser vil atter en gang finde deres langsigtede ligevægt, som er mange gange højere end i dag.

Om forfatteren

Vi startede Sølvinvestor i februar 2011 og vores interesse ligger specielt på ædelmetallers rolle i verdensøkonomien i dag og i årene fremover. Læs vores vision.

2 kommentarer den "Alle har mulighed for at investere i fysisk guld og sølv"

  1. René Cohrt 12/12/2011 kl. 12:27 Svar

    Guldhandel omfattes ikke af danske bankinteresser og for menigmand ikke let at gå til. Guld og sølvhandel har et tidsspænd, der varer decennier og er ikke dag til dag dispositioner.

  2. René Cohrt 11/01/2012 kl. 01:16 Svar

    Det er egentlig meget forlangt, at et menneske skal kunne tænke her og nu og så tilmed på længere sigt, er for et flertal en umulighed.

    80 % af menneskeheden er biologisk underbegavede.

Skriv en kommentar