Hvad ender sølvprisen på i 2011

Skrevet af den 03/06/2011 i Økonomi, Sølv priser, Sølvpriser - 0 kommentarer

Vi vil prøve noget nyt her på bloggen, nemlig at komme med et lidt mere konkret bud på et pristarget på . Prisen vil udelukkende været bygget på tekniske indikatorer som ses på grafen. De fundamentale forhold for og sølv siger os, at priserne er meget undervurderede, og at vi højst sandsynligt skal op i trecifrede dollar på sølv indenfor en kort årrække. De fundamentale forhold er derfor meget positive. På kort eller mellemlangt sigt, dvs. uger og måneder, kan det dog være en fordel at benytte sig af teknisk , da det typisk er sådan at markederne agerer.

Det skal siges, at vores forecast ligger sig i den konservative ende af skalaen, og vi vil også gerne fremhæve, at det er en absolut minimumspris vi bygger pristarget på.

Trend siden 2006

På grafen har vi indtegnet nogle trendlinjer der viser “support” og “modstand” som hver især danner to kanaler. Den stiplede kanal viser, at den lange trend siden 2006 er intakt, men den mest interessante kanal er den fede, som vi vil vende tilbage til om et øjeblik.

Den stiplede kanal viser, at prisen to gange (2006 og 2008) har været modstand og at sølvprisen er bouncet perfekt af på den. Dette er et rigtig godt teknisk signal, der bekræfter validiteten af trenden. Den stiplede support linje har vist sig særdeles stærk, og har modstået en håndfuld forsøg på at bryde trenden. Dette er igen et rigtig godt teknisk signal.

Skift i strukturel trend

I august 2010 skete der noget interessant. Her ændrede trenden sig pludselig til at være endnu mere bullish end de tidligere år (det sekulære bullmarked i ædelmetaller har eksisteret siden 2001). De fleste vil nok kunne huske årsagen til dette strukturelle skift i trenden: det var her, hvor QE2 første gang blev annonceret den 1. sep 2010. Den stiplede modstand blev brudt – dog efter at have testet den første gang i starten af 2011 (normalt ser man gerne, at modstanden først modvirker prispresset, for herefter at bryde solidt igennem i “andet forsøg”).

Der var altså tale om en ny trend med større opadgående hældning, som nu danner den “fede” kanal. For nogle vil dette måske ligne begyndelsen på en , men det hænger sammen med, at grafen er “presset sammen”. Trækkes der i grafen, ser hældningen knap så stejl ud. En anden ting man skal huske på er, at havde sølv været en som sprang d. 1. maj, ville prisen ikke have fundet support så hurtigt på trods af en 30% fald. Alle bobler der sprænger ender med større fald end 30 pct.

Det er værd at bemærke, at sølvprisen i starten af maj 2011 (“maj-massakren”) fandt perfekt support på den tidligere modstandslinje, som ofte ses i teknisk analyse. Samtidig testede prisen den nye supportlinje og bouncede perfekt af denne også.

Pristarget

Nok om det tekniske – nu til sagen: Hvad vil prisen være ved udgangen af 2011? Vi spurgte Jer i en undersøgelse for nogle uger siden, og der var en overvægt at bud på en pris der ligger betydeligt højere end i dag (USD36). Vi deler helt bestemt dette synspunkt (det kommer nok ikke bag på nogle af vores læsere!).

En måde man kan komme med et bud om prisen, er ved at ekstrapolere trendlinjerne ud til den dato man gerne vil spå om. Det har vi gjort på grafen, hvor linjerne skærer y-aksen ved årsskiftet 2011-12. Som det ses, så giver det en pris mellem USD46 og USD49. Med andre ord, en stigning på 28-36% fra i dag.

Vigtigt modstandsniveau

Er dette realistisk? JA, ud fra både en teknisk og fundamental analyse, så er det bestemt muligt, og igen, så ser vi det som absolut minimum. Dette vil være et target som er baseret på, at de fleste ting i verdensøkonomien ikke ændrer sig. Hvis der sker store negative økonomiske ændringer vil prisen kunne komme langt højere op. En ny pakke QE fra USA er også en joker der kan skubbe prisen højere op.

Target på USD49 er også et interessant niveau, da det vil betyde, at prisen for tredje gang i historienvil testet dette toppunkt. Skulle det lykkes at bryde det, er det ikke til at sige hvad der kan ske med prisen, da sølv vil bevæge sig op i uudforsket territorium.

Vores mavefornemmelse siger os, at der kommer til at ske betydelige ændringer i verden i 2011, og at prisen på guld og sølv derfor vil ende langt højere end det projekterede interval. Men mavefornemmelser er som regel ikke troværdige for andre folk, så derfor vil ovenstående analyse være mere overbevisende.

Opdateret 21/09/11

Nedenstående graf viser, at vi stadig befinder os i QE2 kanalen tilbage fra august sidste år. Det er svært for os at beherske vores optimisme over denne graf, da sølvprisen har udviklet sig text-book teknisk analyse. Vi føler os overbevist om, at prisen vil ende på et sted mellem USD51 og USD45 ved årsskiftet.

Om forfatteren

Vi startede Sølvinvestor i februar 2011 og vores interesse ligger specielt på ædelmetallers rolle i verdensøkonomien i dag og i årene fremover. Læs vores vision.

Skriv en kommentar